top of page
Harald Løkken iii.jpg

Harald Løkken

Harald Løkken (f1906-d1977), sønnen til Hans Løkken, er en fortelling om innovasjon og utvikling som videreførte arven til Kynna Bruk AS.

I 1932 overtok Harald sagaen og ga den navnet Kynna Sag. Med dedikasjon til modernisering bygde han en ny sirkelsag og oppgraderte flishøvelen for å møte etterspørselen etter takfliser. Han var også en pioner innen mobilsaging, og reiste rundt for å skjære tømmer for folk.

 

I 1950 ble det bygget en ny sag med to sirkelblad og kløve, økende produksjon og effektivitet. I 1960 ble et helisolert høvleri på 360 m2 bygget, utstyrt med moderne jajod-høvel og materialtørke. De produserte gulvbord og paneler, inkludert det eget Kynna-panelet.

 

Historien inneholder også en fascinerende side av Harald Løkken, som var lidenskapelig opptatt av skyting. Til tross for å ha mistet sin venstre hånd i en ulykke, ga han aldri opp sin interesse. Med protesen laget han seg et feste til børsa, formet som en holdt børsa som han festet på protesen sin. Han oppnådde gode plasseringer på stevner selv etter ulykken. Her sitter han foran noen av medaljene sine. Dette var en interesse som engasjerte mange i familien, inkludert Herbjørn Løkken.

  • Facebook
bottom of page