top of page
Portrett_Herbjørn Løkken_Andreas Kokkvoll.jpg

Herbjørn Løkken

Herbjørn Løkken (f1943), sønnen til Harald Løkken, viderefører arven og suksessen til Kynna Bruk AS. I 1973 overtok han styringen av saga og høvleriet, og bedriften begynte å vokse.

Han dannet Kynna Sag og Høvleri AS, et aksjeselskap dedikert til innovasjon og utvidelse. De etablerte en produksjonslinje for Leca-støpebrett som ble levert til Norsk Leca. For å imøtekomme etterspørselen, bygget de en ny produksjonshall og installerte et impregneringsanlegg.

Kynna Bruk begynte å produsere utvendige trapper og terrasser, skreddersydd og montert hos kundene. Med en moderne høvelmaskin kunne de levere paneler og listverk av høy kvalitet.

 

I 1986 bygget de et nytt impregneringsanlegg og utvidet produksjonen og impregnerte for Norske Skog. De produserte også støyskjermer som ble levert og montert i Oslo-området.

Et bemerkelsesverdig samarbeid med humanitære organisasjoner som Kirkens Nødhjelp og Røde Kors førte til produksjon av katastrofehus som ble sendt til ulike land. I 1990 bygget de et stort impregneringsanlegg på Kynna, og bedriften skiftet navn til Kynna Treimpregnering AS. De leverte impregnert trelast for ulike kunder og etablerte et partnerskap med Gausdal Landhandleri AS i 2010.

Med Herbjørn Løkken som leder fortsetter Kynna Bruk AS å være en innovativ og suksessrik aktør. De er kjent for høykvalitets impregnert trelast og et bredt utvalg av produkter og tjenester. Bedriften har opprettholdt sitt omdømme som pålitelig, og de fortsetter å vokse og møte de stadig økende kravene i markedet.

  • Facebook
bottom of page